Samkok Arena

6480 ตำลึง

CNY: 0.00
- +

5480 ตำลึง

CNY: 0.00
- +

2680 ตำลึง

CNY: 0.00
- +

1280 ตำลึง

CNY: 0.00
- +

680 ตำลึง

CNY: 0.00
- +

300 ตำลึง

CNY: 0.00
- +

60 ตำลึง

CNY: 0.00
- +
商品介绍

เว็บไซต์ทางการ:https://www.facebook.com/SamkokArena/
 

=======================================

สวัสดีค่ะ กรุณาเขียนข้อความไว้หลังจากสั่งซื้อ
ประเภทบัญชีที่ใช้เข้าเกมส์ (Official account,Apple ID, Facebook,or Google)

ชื่อเกมส์

User ( บัญชีเข้าเกม)

รหัสผ่าน

เซิร์ฟเวอร์

ชื่อตัวละคร

เลเวล

รายการสั่งซื้อ

ขณะที่ลูกค้าเติมเงิน กรุณาออกจากระบบก่อนทุกครั้ง หากเชื่อมต่อบัญชีด้วย Facebookหรือ Google ทางเราจำเป็นต้องใช้รหัสยืนยันเพื่อเข้าเกมส์ และทางเราจะแจ้งให้ลูกค้าทราบเมื่อเติมเงินสำเร็จ หากการเติมเงินไม่สำเร็จ เนื่องจากลูกค้าเข้าสู่ระบบระหว่างเราดำเนินการเติมเงิน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อการชดเชยใดๆ ขอบคุณค่ะ

=======================================

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า SG/MY:
WeChat:TEL1118520818
Whatsapp:+60 1118520818
LINE:601118520818                                           
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า ไทย:
WeChat:+66 925246186
LINE: +66 925246186
Messenger: +66 925246186

登录

选择货币